Aanvragen

Hoe dient u een aanvraag in voor een donatie? Aanvragen kunnen alleen via het daartoe bestemde aanvraagformulier worden ingediend. Het aanvraagformulier is zowel in pdf-formaat als in docx-formaat te downloaden. Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier dient te worden verzonden aan ccgeversdeynoot@gmail.com. Het College van Regenten vergadert in maart, juni, september en december. Aanvragen die uiterlijk twee weken voor een vergadering zijn ingediend, worden in de desbetreffende vergadering behandeld.